POMOC DLA UKRAINY

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (non-profit) działającą w Polsce od ponad 20 lat, wspierając rozwój kardiochirurgii głównie na terenie Województwa Podlaskiego

Obecnie organizujemy pomoc dla  Ukrainy przez zbiórkę środków na sprzęt dla Kliniki Kardiochirurgii we Lwowie oraz na w pełni wyposażoną karetkę dla Lwowa.

Aby wpłacone środki zostały użyte zgodnie z intencjami darczyńców prosimy o dopisek przy wpłacie na podane na tej stronie konto Stowarzyszenia:

  •  w przypadku pomocy dla Kliniki Kardiochirurgii we Lwowie – „pomoc Lwów”
  • w przypadku zbiórki na karetkę – „karetka dla Lwowa” 
Karetka dla Lwowa

 

HELP FOR UKRAINE

FRIENDS OF HEART SURGERY
Polish non-profit organization

We are a non-profit organization operating in Poland for over 20 years, supporting the development of cardiac surgery mainly in the Podlaskie Voivodeship

We are currently organizing help for Ukraine, by fundraising for equipment for the Cardiac Surgery Clinic in Lviv, and for a fully equipped ambulance for Lviv

For the funds paid to be used by the donors’ intentions, please add an annotation to the transfer to the account of the Association provided on this website:

  • in the case of donation for the Cardiac Surgery Clinic in Lviv – „Help for Lviv UKRAINE”
  • in the case of donation for an ambulance – „An ambulance for Lviv UKRAINE”

Postal address of the Association:

Kilinskiego 1 str.

15-089 Bialystok – POLAND

mail: stowarzyszeniekardiochirurgia@gmail.com

Phone: +48 85 831 8464

Bank transfer details:

BANK PKO BP SA  – POLAND

 BIC code (SWIFT): BPKOPLPW

IBAN Nr: PL 52 1020 1332 0000 1302 0905 8233